Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào có gái làng Cầu.
Khéo ăn, khéo mặc, khéo hầu mẹ cha?