Câu đố về các phương tiện giao thông vận tải:

Thân tôi như tấm ván dài
Ngày thời dãi nắng, đêm thời dầm sương
Làm ơn tất cả muôn phương
Ơn thời chẳng có, đạp đường mà đi.
(Là gì?)