Áo, quần, mặt, mũi lấm lem,

Hầm sâu, lò rộng bon chen tháng ngày ???