Câu đố về cây:

Cây gì cũng gọi là cây
Nơi nơi chào đón em xây dựng nhà?