Câu đố về chữ nghĩa và con số:

Để nguyên - nghe hết mọi điều
Thêm dấu huyền nữa – rất nhiều người khen.
(Là chữ gì?).