Câu đố về vật dụng:

Thân tôi lưng trước bụng sau
Mắt thì ở dưới, cái đầu ở trên
Là cái gì?