Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Có đầu, không miệng, không tại
Đôi mắt như chẳng nhìn ai ban ngày
Đêm chạy, "đôi mắt" sáng thay
Bốn chân là bánh chứa đầy những hơi.
(Là cái gì?)