Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Đầu anh nằm ở trên cao
Tôi đây lưng lửng, nhưng sao gọi đầu?