Câu đố tổng hợp:

Đêm mưa trốn ở chốn nào
Tạnh rồi mới thấy xôn xao đầy trời
Là cái gì?