Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Thân em xưa ở bụi tre
Mùa đông xếp lại, mùa hè giở ra.
(Là cái gì?)