Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Ai người lập “Hội Tao đàn”.
Giữ vai chủ soái mở mang nước nhà?