Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Khi trắng bạch, khi đen sì.
Khi vàng khi đó, khi thì thấp cao
Gặp cơn gió thổi ào ào
Kéo nhau chạy trốn khác nào ngựa truy.
(Là gì?)