Em xinh mặc áo xanh, đám cưới ăn hỏi buồng xanh đón về, là quả gì?

Câu đố về thực vật:

Em xinh mặc áo xanh
Đám cưới ăn hỏi buồng xanh đón về
Là quả gì?

Đáp án: Quả cau

Ngày ngày chăm chỉ tìm hoa, làm nên một ngọt xây nhà ở chung.

Câu đố về động vật:

Ngày ngày chăm chỉ tìm hoa
Làm nên một ngọt xây nhà ở chung.
(Là con gì?)

Đáp án: Con ong

Làm quan Tổng đốc Hà thành, giữa khi vận nước, tơ mành treo chuông, mất thành tự vẫn theo luôn, tấm gương trang liệt còn muôn năm truyền

Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Làm quan Tổng đốc Hà thành
Giữa khi vận nước, tơ mành treo chuông
Mất thành tự vẫn theo luôn
Tấm gương trang liệt còn muôn năm truyền

Đáp án: Hoàng Diệu

Họ trần có da đỏ hồng, ruột vàng mọng nước thoắt trông phải thèm?

Câu đố về quả:

Họ trần có da đỏ hồng
Ruột vàng mọng nước thoắt trông phải thèm?

Đáp án: Quả quýt

Thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chìm với nước non?

Câu đố về thức ăn:

Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Bảy nổi ba chìm với nước non?

Đáp án: Chè trôi nước