Câu đố về động vật:

Bò mẹ thì là mẹ
Con nó là bò con
Nhưng tên là gì nhỉ
Đố em gọi được luôn?
(Là con gì?)