Câu đố về động vật:

Nổi tiếng tại dài
Nổi danh gan thỏ
Là con gì?