Câu đố về thức ăn:

Thân em sợi trắng, sợi trong
Quanh năm ăn lá dâu xanh trên đồi?