Câu đố về đồ vật:

Xương sườn, xương sống
Nuốt trọn người ta
Ăn vô nhả ra
Người ta còn sống?