Câu đố về động vật:

Chim gì hay đậu cành chanh?
Chim gì chót vót trên cành tre cao?
(Là những chim gì?)