Câu đố về quả:

Thân em dài tựa ống tre
Muốn ăn phải đẽo, phải ghè mới ra?