Câu đố về thức ăn:

Em đây vốn tính cay xè
Thêm vào mật ngọt, trở thành mứt ngon?