Câu đố về cây:

Mong chờ gặp khách tạo nhân
Chừng khi gặp mặt, thẹn thùng ấp e?