Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào có tháp Bình Sơn.
Có chùa Vĩnh Khánh, chập chờn núi cao.