Câu đố về động vật:

Tên tôi lại ở trên trời
Thân mình là cá lạ đời lắm thay
Là con gì?