Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Cây tươi anh đẫn, cây khô anh bào
Ghế bàn, giường tủ đều nhờ tay anh?