Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Khi hồng, khi trắng, khi xanh
Đèo gì theo gió bay ngang lưng trời?