Câu đố về thực vật:

Tên nghe như sợi dây dài
Vừa là rau, vừa là bài thuốc hay
Là cây gì?