Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Cái gì mặt mũi biến đâu
Có mũ đội đầu lại có hai tai.
Mình đứng chịu lửa rất tài
Nấu ăn ngon ngọt, ai ai cũng dùng?
(Là cái gì?)