Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Con ai hai đứa hai nơi
Gặp nhau một chỗ, cùng chơi một phòng
Không may nhà sập đá chồng
Tan xương nát thịt máu hồng chứa chan.
(Là gì?)