Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Tàu ra rồi lại tàu vào
Càng nào chuyên chở vàng đen nước nhà?