Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Cũng nước, cũng bờ, cũng trôi
Sao em cứ bảo, của giàu đầy sống?

Đố là sông gì?