Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

Xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng
Bắc cầu địa lý nằm ngang giữa trời.
(Là gì?)