Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Vịnh nào có nước mắm ngon
Xa nhau tình vẫn vấn vương mặn nồng?