Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Tàu đi rồi lại tàu về
Sông gì Hoàng đế Quang Trung diệt thù?

Đố là sông gì?