Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Ai về thăm đất quê em
Hình cong chữ S hai đầu phình ra
Dọc dài một dải Trường Sơn,
Ngược Nam Minh Hải, Hà Giang Bắc về?