Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Mẹ cha là nứa, là giang
Sinh em, cha mẹ sẵn sàng xả thân.
Mùa đông chả mấy ai cần
Mùa hè ai cũng thích cầm trên tay.
(Là cái gì?)