Câu đố về các phương tiện giao thông vận tải:

Tấm thân bình bịch nặng nề
Dẻo dai nặng nhẹ chẳng hề từ nan.
Ruổi trong xuôi ngược xa gần
Mắt sáng quắc, tiếng vang ngân giật mình.
(Là gì?)