Cây suôn đuồn đuột

Trong ruột đen thui

Con nít lui cui

Giẫm đầu đè xuống?

Đố là cái gì?