Câu đố vui dân gian số 4

Vừa bằng lục lạc, trong nạc ngoài xương?

Đố là quả gì?