Câu đố về các loài động vật:

Con gì có ngạnh, có râu
Lại thêm bẹp đầu, thân giấu bùn sâu?