Câu đố về các loài động vật:

Đứng thì thấp, ngồi thì cao
Ngày ra đón khách, đêm trông giữ nhà?