Câu đố về đồ vật:

Mắt thì nhìn thấu bốn phương
Ngày đêm canh giữ quê hương yên bình?