Câu đố về vật dụng:

Suốt năm quanh quẩn trong nhà
Thế mà người cứ gọi là xa xôi
Là cái gì?