Câu đố về thực vật, hoa quả:

Suốt đời trôi nổi lênh đênh
Cái tai giống mũ, có vành cong cong
Góc ao hồ, mặt nước sông
Lọc nước, nuôi lợn, góp công với người
Bị chê là rẻ nhất đời
Mùa hoa nở tím sáng ngời ao quê.
(Là cây gì?)