Câu đố về động vật:

Không phải lưỡi câu mà có ngạnh
Chẳng bị ai đánh cũng bẹp đầu
Còn nhỏ đã mọc đôi râu
Tháng ngày ở chốn đâm sâu vẫy vùng.
(Là con gì?)