Câu đố về thực vật và hoa quả:

Suốt đời trôi nổi lênh đênh
Cái tai giống mũ, có vành cong cong.
Góc ao hồ, mặt nước sông
Lọc nước, nuôi lợn, góp công với người.
Bị chê là rẻ nhất đời.
Mùa hoa nở tím sáng ngời ao quê.
(Là cây gì?)