Câu đố về thực vật, hoa quả:

Quả gì chua xót mùa hè đó ai?