Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Từ trong đổ nát "Điêu tàn"
"Con chim báo bão" tin lan khắp vùng
"Những ngày nổi giận" đùng đùng
"Những bài thơ đánh giặc" đi cùng tháng năm
Nhà thơ Cam Lộ thâm trầm
Gieo thơ nảy mầm trên "Ánh sáng và phù sa”.
(Là ai?)