Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Miệng tròn luôn để trên đầu
Áo bằng nhôm nóng, sơn màu đẹp tươi
Nước sôi, lòng giữ đầy vơi
Mọi nhà ai cũng yêu "tôi" tận tình.
(Là cái gì?)