Câu đố về đồ vật:

Sừng sững mà đứng giữa nhà
Ai về không hỏi, ai ra không chào?