Hoa vàng chen giữa lá xanh, lòng luôn mơ bướm nên đành đặt tên?

Câu đố về cây:

Hoa vàng chen giữa lá xanh
Lòng luôn mơ bướm nên đành đặt tên?

Đáp án: Cây điệp vàng

Dẫu rằng họ đậu với nhau, nhưng trong mỗi quả có phần khác xa, đứa thì sao cứ đen thui mới là?

Câu đố về quả:

Dẫu rằng họ đậu với nhau
Nhưng trong mỗi quả có phần khác xa
Đứa thì sao cứ đen thui mới là?

Đáp án: Quả đậu đen

Cũng thầy, cũng thợ như ai, nhưng không dạy chữ, cũng không dạy người, đêm đêm sân khấu đèn hoa, tô tô vẽ vẽ cho ta hát, cười?

Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Cũng thầy, cũng thợ như ai
Nhưng không dạy chữ, cũng không dạy người
Đêm đêm sân khấu đèn hoa
Tô tô vẽ vẽ cho ta hát, cười?

Đáp án: Thợ hóa trang

Cây gì cao vút chênh vênh, ngày ở dưới đất, đêm lên soi trời?

Câu đố về cây:

Cây gì cao vút chênh vênh
Ngày ở dưới đất, đêm lên soi trời?

Đáp án: Cây sao

Sao không cam phận mỏng manh, là thân cỏ dại, muốn giành rừng xanh

Câu đố về cây:

Sao không cam phận mỏng manh
Là thân cỏ dại, muốn giành rừng xanh?

Đáp án: Cây cỏ gấu